Sněhura

Dcera Kazi a naše odchované kůzle. Je pořád na mléce, roste a roste a tak někdy spíš vypadá jako býk než jako kozička:-). Sněhura má nádherná kukadla, tenký svalstvo a naprosto úžasný kozí hrudník. Sněhura roste o sto šest a v současné době vypadá jako traktor. Je to malé monstrum. Dnes stála mezi vraty a já se bála, že odejde i s nimi. Pokud se bude volit kozí kráska, nominujeme ji.