A máme tu další zajímavý kurz výroby sýrů!

Společnost mladých agrárníků ve spolupráci se Svazem faremních zpracovatelů

pořádá ve dnech 14. – 15.2. 2015

ve Sport klubu ve Hvozdě dvoudenní kurz zpracování mléka zaměřený na výrobu slovenských tradičních sýrových specialit.

Jako lektoři budou působit:

 • Ing. Ivan Hrbek – akreditovaný zemědělský poradce a předseda Svazu faremních zpracovatelů
 • Blanka Hrbková – zkušená sýrařka, provozovatelka faremní mlékárny

Kromě manželů Hrbkových se podařilo jako lektory zajistit vynikající odborníky ze Slovenské republiky. Budou to:

 • Ing. Karol Herian – bývalý ředitel Výzkumného ústavu mlékárenského v Žilině
 • Ing. Ján Keresteš – bývalý předseda Zvezu bryndziarov Slovenskej republiky a majitel slovenské mlékárny NIKA

Zabývat se budeme především:

 • Výrobou tradičního hrudkového sýra
 • Vlivem pastvy na travních porostech na kvalitu mléka a následně sýrů
 • Zpracování hrudkového sýra na tradiční slovenské produkty:
  • Výroba bryndzy
  • výroba oštěpků
  • výroba ručně tahaných pařených sýrů – nití, korbáčiků a slovenskej parenice
  • biochemickými procesy při zrání sýrů, optimalizací podmínek zrání a vlivu zrání na kvalitu konečného výrobku
  • uzením sýrů a vlivem způsobu uzení na kvalitu a strukturu výrobků
 • Tržní realizací produkce, značením výrobků, ochranou tradičních názvů sýrů

Kurz je dvoudenní, během kurzu bude pro účastníky zajištěno občerstvení a večer přátelské posezení s programem – degustací moravského biovína.

účastníci si hradí pouze dopravu na kurz, ubytování a večeři

ubytování si můžete zajistit zde:

http://www.sportpenzion.cz/ nebo zde

http://www.hospudkanachalupe.cz/

Kurz je určen přednostně pro zemědělské podnikatele, jejich rodinné příslušníky, zaměstnance, případně budoucí zaměstnance. K tomu bude potřebné doložit „zemědělské“ IČO (své, zaměstnavatele, případně potenciálního budoucího zaměstnavatele)

Vzhledem k nutnosti zajištění surovin pro výrobu sýrů a z organizačních důvodů bude registrace na seminář potvrzena po zaplacení VRATNÉ zálohy ve výši 500,- Kč (č.ú.: 107-1686550297/0100), platbu prosím označte jménem a příjmením. Vratná záloha bude na semináři vyplacena účastníkům zpět proti podpisu.

Přihlášky zasílejte Společnosti mladých agrárníků ČR na email kouril@smacr.cz